Art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UOZT)

Art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UOZT)

1 września 2017 0 By BigLuke

Art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UOZT) – Mówi o zakazie palenia wyrobów tytoniowych m.in. w takich miejscach jak : miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, jednostki systemu oświaty, tereny uczelni, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, środki i przystanki komunikacji publicznej, pomieszczenia obiektów sportowych i ogólnodostępne miejsca przeznaczone dla zabaw dzieci. Pełną listę miejsc znajdziecie w art. 5 ustawy. Co nas interesuje jako funkcjonariuszy, to po pierwsze miejsce takie musi posiadać graficzno-słowny znak mówiący o zakazie (nieumieszczenie go stanowi wykroczenie dla właściciela/zarządcy obiektu). Zarówno w notatce czy notatniku należy zawrzeć informację, że osoba naruszyła przepis art. 13 UOZT w miejscu do tego niewyznaczonym/zabronionym pomimo widocznego zakazu. Po drugie, bo chyba najczęściej przepis ten jest egzekwowany na przystankach, to wobec braku definicji w samej ustawie takiego miejsca, musimy przyjąć zdroworozsądkowe podejście. Dla jednych będzie to tylko wiata, dla innych wydzielona całość, wysepka czy też odległość 15 metrów od znaku przystanku. Jeśli chodzi o nas należy rozróżnić osobę kopcącą pod wiatą od takiej, która odeszła 10 metrów od ludzi czekających na autobus, by im nie przeszkadzać.Grzywna w granicach 20-500 zł.

Link do artykułu na PMF z komentarzami

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055

/BigLuke
______________

www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów