Art. 87A Prawa przewozowego (PP)

Art. 87A Prawa przewozowego (PP)

1 września 2017 0 By BigLuke
Art. 87A Prawa przewozowego (PP) – Mówi o odmowie zapłaty należności za przejazd i okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionemu kontrolerowi. Tzw. „Kanary” i nieokazanie im dokumentów nie podlega art. 65 Kodeksu Wykroczeń (nie są oni funkcjonariuszami publicznymi!),a tylko temu przepisowi. Przy sporządzaniu dokumentacji należy pamiętać o dwóch faktach tj. o tym że sprawca odmówił zapłaty należności (bez względu czy miał taką możliwość czy nie) i odmówił okazania dokumentu (który posiadał; nie ma w przepisie wzmianki o odmowie podania danych osobowych). W przypadku tego wykroczenie nie rozstrzygamy kwestii zasadności grzywny nakładanej przez kontrolerów, a jedynie fakt nieokazania im dokumentów i jednocześnie odmowy zapłaty. Co więcej ustawodawca tym przepisem dał prawo kontrolerom do legitymowania osób , jedynie w przypadku odmowy zapłaty należności, a co za tym idzie w przypadku interwencji możemy na miejscu takie dane osobowe kontrolerom już udostępniać.Przestał też obowiązywać art 87B, mówiący o oddaleniu się z miejsca kontroli przez sprawcę. Grzywna w granicach 20-500 zł.
Podstawa Prawna :
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

/BigLuke
______________
www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów