Jesteś świadkiem przestępstwa/wykroczenia, co robić jako cywil, oraz tzw. “ujęcie obywatelskie”

Jesteś świadkiem przestępstwa/wykroczenia, co robić jako cywil, oraz tzw. “ujęcie obywatelskie”

1 września 2017 0 By BigLuke

Przygotowaliśmy kilka wskazówek dla naszych cywilnych gości o tym jak postępować gdy jesteście świadkami przestępstwa lub wykroczenia oraz wszystko na temat ujęcia obywatelskiego

Jednak zanim zaczniecie działać, po pierwsze pamiętajcie o kilku rzeczach:

a) W obecnych przepisach karnych jak i przepisach o ochronie danych osobowych, występuje anonimiazacja waszych danych osobowych, tak więc nie bójcie się informować, podawać danych i składać zeznań. Policja nie jest i nie będzie na każdym rogu, a dalsze postępowanie karne nie jest takie błahe i często wasze zeznania to jedyny dowód, który sprawi, że sprawców dosięgnie zasłużona kara. Często na podstawie samego zgłoszenia po przybyciu na miejsce policjant zastaje inny stan faktyczny, gdzie ciężko przypisać jest i udowodnić winę komuś oraz sprawiedliwie i efektywnie taką osobę pociągnąć do odpowiedzialności. To co widzieliście z okna 10 minut wcześniej i zgłosiliście, wygląda inaczej w oczach funkcjonariusza, który przybył na miejsce gdzie teraz panuje już spokój, a sprawcy nawet błahych wykroczeń, świadomymi, że policjant nie był świadkiem, bez waszych zeznań łatwo unikną konsekwencji.

b)Nie miejcie pretensji do nas, pogotowia czy innych służb, o czas przybycia czy czynności na miejscu. Nie ma nas na każdym rogu, nie ma nas czasami tyle ile byśmy chcieli, nie każdy zna dobrze topografię terenu. Od otrzymania zgłoszenia i przydzielenia interwencji jedziemy jak najszybciej to możliwe. Przepisy nie pozwalają nam jeździć wszędzie na sygnałach. Tak samo nie mieszkamy w Ameryce i po prostu nie każda osoba wobec której podejmujemy interwencję zaraz w kajdanach jedzie na dołek. Przepisy odnośnie postępowania na interwencjach jak i zatrzymywania sprawców, są bardzo precyzyjne, a to, że przyjedziemy i puścimy kogoś wolno, nie znaczy, że uniknie odpowiedzialności. Zatrzymanie „na dołku” to nie KARA, a jedynie środek zapobiegawczy.

c) Pamiętaj o swoim i innych życiu i zdrowiu. Wchodząc w kontakt ze sprawcami przestępstw czy wykroczeń, zachowujcie wszelką ostrożność. Szczególnie wobec osób agresywnych czy w stanie odurzenia. Czasami lepiej odpuścić kontakt fizyczny, kiedy to nie jest konieczne, a niżeli później w najlepszym wypadku się leczyć.

d) Życie i zdrowie to dla nas priorytet, więc nie dziwcie się często, że Policja na miejscu najpierw zajmuje się rannymi w stanie zagrożenia życia i zdrowia, z później ściga sprawców. Wynika to nie tylko z przepisów ale z prostych zasad życiowych. Osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia macie prawny obowiązek pomóc, chociażby poprzez kontakt z pogotowiem ratunkowym.

JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA (3 rzeczy które możesz zrobić)

1. Nic nie robić. Wynika to ze znieczulicy społecznej, strachu czy chorej naleciałości z przeszłości o donosicielstwie. Pamiętajcie, że bez waszej pomocy wielu przestępców nie da się ująć, a co za tym idzie, nie da się zapobiec kolejnym zdarzenia. Oczywiście z wyjątkiem czynów tj. Zabójstwo czy innych poważnych wymienionych w art. 240 Kodeksu Karnego (KK), za nie powiadomienie Policji nie grozi wam sankcja karna. Nie bój się reaguj

2. Powiadomić służby i wypełnić swój społeczny obowiązek. To pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić przed jakimikolwiek czynnościami. Chwytając za słuchawkę i dzwoniąc pod 112 lub 997 staraj się zapamiętać i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawców, ubiór, cechy charakterystyczne, tatuaże, przedmioty jakie posiadają, miejsce w jakim się znajdują, lub w kierunku, którego się oddalają, i z którego przyszli. Jak się zachowują. Im bardziej będziesz precyzyjny co do rysopisu czy lokalizacji tym łatwiej będzie nam taką osobę zatrzymać. Zobacz czy w miejscu zdarzenia lub dojścia/odejścia sprawców jest monitoring, a jeśli znasz teren poinstruuj telefonicznie operatora, jak najlepiej pokierować patrolem, by ułatwić im dojazd przy zachowaniu elementu zaskoczenia. Jeśli widzisz osoby w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, informuj o tym w pierwszej kolejności. Jeśli po zakończeniu rozmowy sprawcy będą się przemieszczać, obserwuj i dzwoń podając kolejne szczegóły. Pamiętaj możecie to robić anonimowo lub informujcie, że będziecie świadkami, co ułatwi sprawę. Jeśli sprawca się oddala, możesz dyskretnie iść czy jechać za nim i informować nas o jego ruchach (jest to wasza decyzją, ale myślcie przede wszystkim o waszym bezpieczeństwie)

Co dalej:

a) możesz zadziałać prewencyjnie, czyli poinformować sprawców, że są obserwowani, a policja jest powiadomiona. Plusem tego może być, że sprawcy np. zaprzestaną przestępczego działania, i nie poczynią więcej szkód, a ty uratujesz czyjeś zdrowie lub mienie. Minusem, że sprawcy uciekną i będzie trudniej ich ująć.

b) Obserwować ich działanie i pozostawać w łączności z nami, co ułatwi niewątpliwie zatrzymanie sprawców

lub:

3. Dokonać ujęcia obywatelskiego

Podstawą prawną dla ujęcia obywatelskiego, czy to do przestępstwa czy wykroczenia jest art 243 Kodeksu Postępowania Karnego (KPK), który pozwala każdej osobie ująć sprawcę czynu popełnionego na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, jeśli zachodzi obawa że może się ukryć, lub nie znamy jej tożsamości. Osobę ujętą niezwłocznie przekazujemy policji. Czyli w praktyce po powiadomieniu nas, przytrzymujecie sprawcę do przybycia patrolu, i nie ma tu ram czasowych ujęcia, gdyż są to czynniki od was niezależne. Raczej nie bawcie się w dowożenie osób na własną rękę na komisariaty, gdyż rodzi to ryzyko dla was, gdyż nie wiecie jak zachowa się sprawca oraz nie macie technicznych możliwości jego zabezpieczania.

Taką ujętą osobę,możemy przytrzymać, ograniczyć jej możliwość ucieczki, jeśli był to kierowca, możemy zabrać mu kluczyki, czy zastawić pojazd. Wszystko w granicach bezpieczeństwa własnego i zdrowego rozsądku.

Pamiętajcie w myśl art. 26 KK, nie popełnicie przestępstwa, jeśli poświęcicie dobro niższej wartości, chroniąc przed niebezpieczeństwem wyższe dobro chronione prawem, tj życie, zdrowie, mienie. Podobnie na podstawie art 25. KK działając w obronie koniecznej, odeprzecie jakikolwiek zamach na takie dobro. Pamiętajcie aby środki były współmierne do zagrożenia

Jeśli podjęliście interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego (np. niszczenie mienia, bójka, pobicie itd.) i sprawca was chociażby popchnął, uderzył, opluł tj w jakiś sposób naruszył waszą nietykalność cielesną, nawet nie powodując obrażeń, podlegacie szczególnej ochronie wynikającej z art 217a KK. Taki czyn wobec was, ścigany jest z urzędu. Policja ma obowiązek sporządzić notatkę z takiego zdarzanie, a jeśli są przesłanki zatrzymać sprawcę, a prokurator postawić zarzuty, i musicie to egzekwować.

Przybyłemu patrolowi przekażcie możliwe jak najwięcej szczegółów co do okoliczności zdarzenia, zachowania sprawcy, co widzieliście, i jeśli posiadał jakieś obrażenia przed waszą interwencją, zaznaczcie to.

Podstawa Prawna:

1.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

2.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555

/BigLuke
______________

www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf 
Strona policjantów dla policjantów