Przestępstwa i wykroczenia  na basenach i kąpieliskach

Przestępstwa i wykroczenia na basenach i kąpieliskach

1 września 2017 0 By BigLuke

1. Na podstawie art. 34 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (UBOPOW). każde niewykonanie polecenia ratownika wodnego czy zarządcy, dotyczące zakazu wejścia czy nakazie opuszczenia kąpieliska z uwagi na stan nietrzeźwości lub bycie pod wpływem środka odurzającego to wykroczenie. Grzywna 20-500 zł

2. Ratownicy wodni prowadzący czynności ratunkowe na podstawie art. 18 UBOPOW korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych czyli art. 222,223,224 i 226 Kodeksu Karnego (KK)


3. My możemy egzekwować ponadto całą plejadę przepisów Kodeksu Wykroczeń od art. 51 Kodeksu wykroczeń (KW) – zakłócenie porządku publicznego, poprzez art. 55 KW – zakaz kąpieli, po wszystkie porządkowe art 140, 141,143, 145 KW.


4. Szczególnie stosować możemy art. 54 KW w związku z regulaminem kąpieliska/basenu ustanowionym przez np. radę gminy (w formie uchwały) , która może zakazywać np. wnoszenia alkoholu, picia, przebywania w stanie nietrzeźwości, palenia, czy przebywania bez ważnego biletu na basenie.


5. Przy ogrodzonym basenie, gdy problematyczne osoby nie chcą opuścić
terenu na żądanie, zastosowanie ma art 193 KK

Link do artykułu na PMF z komentarzami
Podstawa Prawna

1.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240

2.Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

3.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

4.Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

/BigLuke
______________

www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów