Fotelik samochodowy dla dzieci – przepisy ruchu drogowego w Polsce

Fotelik samochodowy dla dzieci – przepisy ruchu drogowego w Polsce

3 września 2017 0 By Dzik

Fotelik dziecięcy. Źródło: http://akcesoriadzieciece.info

Kodeks Drogowy odnosi się do fotelików samochodowych dla dzieci bardzo ubogo. Wszystko, co mówi o fotelikach, zawiera się w poniższych wierszach.

Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
(…)
Art. 39.
(…)
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.
(…)
Art. 45.
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
(…)
4. przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
5. przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego;

Brak fotelika karany jest przez Policję w Polsce mandatem w wysokości 150 zł oraz 6 punktów karnych. Pamiętajcie jednak, że największą karą, jaka może Was spotkać, jeśli zdecydujecie się przewozić dziecko bez fotelika, jest kalectwo lub śmierć dziecka na skutek obrażeń odniesionych w wypadku.

Ważna informacja:

W 2017 roku rada ministrów przyjęła propozycje nowelizacji Ustawy Kodeks Ruchu Drogowego, który jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Część zmian dotyczyła zasad przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Do najważniejszych z nich należy zniesienie granicy wiekowej do przewożenia dzieci w foteliku samochodowym oraz zezwolenie na podróżowanie dzieci do 150 cm w przedniej części samochodu w tymże urządzeniu. Jeżeli młody człowiek osiągnął już 135 cm wzrostu, ale ze względu na jego masę i wzrost kierowca nie ma możliwości zapewnienia mu „fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego”, dziecko może podróżować na tylnym siedzeniu bez fotelika, ale tylko pod warunkiem, że zapnie pasy bezpieczeństwa. Nieletni podróżnik, który osiągnie 150 cm wzrostu, może już podróżować bez fotelika.

Inne zmiany dotyczą braku obowiązku przewożenia w foteliku samochodowym dzieci posiadających zaświadczenia lekarskie z przeciwwskazaniami do ich stosowania. Unormowano również zasady przewożenia trójki małych dzieci w przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania trzech fotelików z tyłu samochodu. W takiej sytuacji dziecko, które ma ukończone trzy lata może być przewożone z tyłu bez fotelika samochodowego, ale w zapiętych pasach bezpieczeństwa. W praktyce przepis ten dotyczy auta 5-osobowego, ponieważ w przypadku samochodu 7-9 osobowego nie ma problemu z zainstalowaniem dodatkowego, trzeciego fotelika. Fotelik samochodowy według zmian w 2017 roku.

Bardzo istotną zmianą jest również nałożenie na rodzica lub opiekuna obowiązku dostosowania wymiarów fotelika do masy ciała oraz wymiarów dziecka, a także zamontowanie fotelika samochodowego zgodnie z zaleceniami producenta. Niestosowanie się do tych przepisów może skutkować karą grzywny. Nowe przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego nie zmieniają nakazu przewożenia dzieci w przedniej części auta tyłem do kierunku jazdy. Zmiany nie obejmują również dotychczasowych przepisów, które dotyczą wyłączenia z zasad przewożenia dzieci: pojazdu Policji, straży miejskiej, Straży Granicznej, taksówek czy specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Przewożenie dzieci w aucie – zasady bezpieczeństwa:

Po pierwsze, pomimo, że prawo zezwala na przewożenie dziecka w foteliku w przedniej części auta tyłem do kierunku jazdy, należy pamiętać, iż dziecko najbezpieczniejsze będzie w tylnej części samochodu. W momencie zderzenia wybuchająca poduszka powietrzna może bowiem zrobić krzywdę dziecku, więc należy je lokować albo z tyłu, jeśli poduszki są włączone albo wyłączyć poduszki i maksymalnie oddalić fotelik od miejsca ewentualnego niekontrolowanego wybuchu poduszki, tak by nie uszkodziła ona malucha. Wielu producentów oferuje możliwość montażu przycisku wyłączającego poduszkę podczas przewożenia dziecka z przodu. Innym sposobem, dzięki któremu rodzice mogą podnieść poziom bezpieczeństwa dziecka, jest korzystanie z urządzeń sprawdzonych producentów. Czasem cena fotelika może odbić się na komforcie i bezpieczeństwie malucha, wobec czego podczas jego zakupu nie należy szukać oszczędności.

Bez fotelika może podróżować dziecko, które:
– Ma ukończony trzeci rok życia – jak wspomnieliśmy wyżej: pod warunkiem, że autem podróżuje trójka dzieci. W przeciwnym wypadku kryterium wieku nie ma znaczenia.
– Ma powyżej 150 cm wzrostu – najważniejsze kryterium.
– Ma wzrost w przedziale 130-150 cm, a jego waga przekracza 36 kg.

 

Podziękowanie dla źródeł:
Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym

https://www.rodzice.pl/przewozenie-dzieci-w-samochodzie
http://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/307279981-Dziecko-w-samochodzie-tylko-w-foteliku.html#ap-1
http://kobieta.interia.pl/porady/news-najczestsze-bledy-przy-montazu-fotelikow-dla-dzieci,nId,2427498#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign
https://fotelik.info/pl