Manewr zawracania – rób to prawidłowo

Manewr zawracania – rób to prawidłowo

6 września 2017 0 By Dzik

Gdzie nie wolno zawracać?

 • w tunelu
 • na moście
 • na wiadukcie
 • na autostradzie
 • na drodze ekspresowej, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych
  drodze jednokierunkowej
 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić
 • przy znakach:
  • B-23 “Zakaz zawracania”
  • linii ciągłej pojedynczej lub podwójnej
  • sygnalizacji kierunkowej S-3 bez strzałki zawracania
  • nakaz jazdy prosto, w lewo lub w prawo (znaki typu C)

Sytuacje, w których zawracanie jest zabronione

B-23. Źródłó: Kodeks drogowy

Zakaz zawracania

Znak ten zabrania kierującym zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Chociaż ten znak przypomina znak
B-21 (zakaz skrętu w lewo), to zakres obowiązywania tych znaków jest różny. Znak ten nie dotyczy skręcania w lewo, a więc za znakiem można skręcić w lewo zarówno na skrzyżowaniu, jak i przed nim, np. w celu wjechania na     posesję lub do obiektu przydrożnego (np. na parking).

Kiedy jest znak “zakaz zawracania”. Źródło: www.oskduet.pl

B-21. Źródłó: Kodeks Drogowy

Zakaz skrętu w lewo

Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu z wyjątkiem, gdy znajduje się w obrębie skrzyżowania; wówczas dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów. Znak nie zabrania skręcania lub zawracania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking, chyba że zakaz skręcenia w lewo lub zawrócenia jest zabroniony przez wyznaczenie na jezdni linii ciągłej. Znak może występować w postaci świetlnej i stosuje się go na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Włączany jest wtedy automatycznie, przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.

Kiedy jest znak “zakaz skrętu w lewo”. Źródło: www.oskduet.pl

Źródło: Kodeks Drogowy

Sygnalizacja kierunkowa

Przy sygnalizatorze kierunkowym S-3 zawracanie jest zabronione. Natomiast oczywiście przy sygnalizatorach kierunkowych S-3f i S-3g, które mają strzałkę kierunkową do zawracania, zawracanie jest dozwolone.

 

C-5 Nakaz jazdy prosto – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-6 – nakaz jazdy prosto lub skrętu w prawo za znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

C-8 – nakaz skrętu w lewo lub w prawo za znakiem – zawracanie zabronione. Źródło: www.oskduet.pl

Źródło: Kodeks Drogowy

Z lewego skrajnego pasa przy poziomej strzałce kierunkowej P-8b. Połączone symbole znaków P-8a
P-8b oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi (oraz zawracanie). Zawracać można również przy znakach:
P-8cP-8iP-8g.

Źródło: Kodeks Drogowy

W miejscach gdzie występuje znak pionowy F-10. Znak pokazuje kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Zawracanie w takiej sytuacji możliwe jest z lewego, skrajnego pasa. W miejscach gdzie występuje znak pionowy F-11 . Znak ten pokazuje kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym został umieszczony. Jeśli jest to skrajny, lewy pas, to również możliwe jest zawracanie.

Zawracanie powinno odbywać się z lewego skrajnego pasa, wyjątkiem jest sytuacja gdy wymiary pojazdu uniemożliwiają taki manewr:

Źródło: www.oskduet.pl

Mam nadzieję, że powyższe materiały pomogą Wam w lepszym interpretowaniu przepisów ruchu drogowego.

 

Podziękowanie dla źródeł:
– Kodeks Drogowy
– www.oskduet.pl
– www.smartdriver.pl