Sygnalizacja świetlna dla kierowców w ruchu drogowym (S1-S2-S3)

Sygnalizacja świetlna dla kierowców w ruchu drogowym (S1-S2-S3)

6 września 2017 2 By Dzik

Sygnalizacja świetlna jest jedną z form kierowania ruchem drogowym. Oprócz sygnalizacji świetlnej, ruchem drogowym może kierować osoba uprawniona, np: policjant.

Kwestie sygnalizacji świetlnej na drogach reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Przykład sygnalizatorów. Źródło: Kodeks Drogowy

§ 96.
1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

 • Przepis stwarza jedynie formalną możliwość natomiast skorzystaniu z tej możliwości decydują aktualne warunki ruchu, określane w ust. 3 tego paragrafu.
  Najczęściej stosowane są strzałki zezwalające na skręcanie w prawo. Strzałki skierowane w lewo spotyka się na skrzyżowaniach, na których na drodze poprzecznej występuje ruch jednokierunkowy ze strony prawej na lewą.
 • Patrz tez ust. 2 niżej
 • Możliwość skręcania tylko w najbliższą drogę na skrzyżowaniu dotyczy przede wszystkim sytuacji powstających na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, wyposażonych w sygnalizację świetlną.
 • Sygnał w postaci zielonej strzałki w sygnalizatorze S-2 może być uruchamiany w określonej porze doby a więc niewłączania się go nie należy jak awarii, np. przepalenia żarówki i skręcać tylko podczas sygnału czerwonego.

  Źródło: www.poznajtesty.pl

2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

 • Sytuacje, w których sygnalizator s-2 nadaje sygnały zezwalające na skręcanie w lewo. występują bardzo rzadko, ti. wtedy, gdy na drodze poprzecznej występuje ruch jednokierunkowy, do którego może się “wpleść” pojazd (jak na rysunku).
  Należy zauważyć, że zawrócenie jest dozwolone tylko ze skrajnego lewego pasa; jeżeli do skręcania wyznaczone są dwa pasy, to z tego drugiego można tylko skręcić.
  Sygnał-strzałka w sygnalizatorze S-2 zezwala na skręcanie warunkowe; nie jest sygnalizatorem kierunkowym, o którym mowa w § 97 ust. 1.

  Źródło: www.poznajtesty.pl

3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

 • Oprócz obowiązującego poprzednio warunku nieutrudniania ruchu, rozporządzenie niniejsze wprowadziło w warunek zatrzymania się przed sygnalizatorem przed wykonaniem manewru wynikającego z sygnału-strzałki. Spełnienie tego warunku ma zapewnić większe bezpieczeństwo zwłaszcza pieszym znajdującym się na przejściu. Kontynuowanie jazdy przez samochód właśnie tym pieszym bardzo często uniemożliwia wejście na jezdnię.
  Należy zauważyć, że w stosunku do pojazdów kierujący, w pokazanej sytuacji spotyka się z ruchem z lewej strony, zaś w stosunku do pieszych – z dwóch i to musi uwzględniać.

S-3

Sygnalizatory kierunkowe (S-3) otwierają i zamykają ruch dla poszczególnych kierunków jazdy na skrzyżowaniu, a nie dla wszystkich kierujących, tak jak to jest w przypadku „ogólnych” sygnalizatorów (S-1). Mało kto wie jednak, że sygnalizator kierunkowy zezwalający na skręt w lewo nie oznacza zezwolenia na zawracanie, jeśli na jezdni jest namalowana strzałka kierunkowa (P-8b).

Mam nadzieję, że powyższe materiały pomogą Wam w lepszym interpretowaniu przepisów ruchu drogowego. W kolejnym artykule znajdziecie szczegóły o manewrze zawracania.

 

Podziękowanie dla źródeł:
– Przepisy ruchu drogowego – Z.Drexler
– Kodeks drogowy