Poradnik Policjanta – jak uzyskać pozwolenie na broń?

Poradnik Policjanta – jak uzyskać pozwolenie na broń?

7 września 2017 3 By Redaktor

Poradnik w skrócie


Jakiś czas temu obiecałem wam poradnik dla policjantów o uzyskiwaniu pozwolenia na broń.

Część z was z pewnością już mniej więcej jest rozeznana w temacie lub ma znajomych, którzy całą procedurę przechodzili i służą wam pomocą.

Przede wszystkim, pierwsze co należy zrobić to dokładnie zapoznać się z aktami prawnymi.
Policjanta w myśl ustawy obowiązują teoretycznie te same przepisy i droga co cywila – w praktyce jednak różnią się odrobinę.

Aby cokolwiek ruszyć, należy szczegółowo zapoznać się z ustawą o Broni i Amunicji oraz wybrać rodzaj pozwolenia, który nas interesuje.

Broń kolekcjonerska o wiele bardziej będzie odpowiadać części policjantów, z racji tego, że nie są wymagane opłaty członkowskie w klubie strzeleckim oraz Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.
Nie jest również wymagany udział w 4 zawodach z kategorii głównej rocznie.
Strzelectwo sportowe to jednak dosyć czasochłonne zajęcie.

Drogi postępowania w obydwu przypadkach lekko się różnią. Nie są to jedyne kategorie posiadania broni, które występują w ustawie. Prócz tego jest jeszcze broń do celów myśliwskich, ochrony osobistej, szkoleniowa czy pamiątkowa. Te jednak nas najmniej interesują.

To, co policjant musi wiedzieć, to że odpadają mu badania lekarskie i psychologiczne, gdyż już z samego faktu bycia policjantem wynika, że te badania mamy aktualne. Jest to bardzo pragmatyczne podejście do sprawy.

Wydziały Postępowań Administracyjnych wymagają jednak od policjantów przedłożenia do wniosku zaświadczenia od bezpośredniego przełożonego ds osobowych – czyli komendanta wojewódzkiego, miejskiego czy powiatowego o fakcie byciu funkcjonariuszem, posiadaniu przydzielonej broni służbowej oraz nie prowadzeniu wobec funkcjonariusza postępowań dyscyplinarnych.

Jeśli policjant występuje o pozwolenie kolekcjonerskie i chce aby wydana była zgoda na broń typu pistolet maszynowy, strzelba czy karabin – powinien przedłożyć swoją kartę strzelań, która jest potwierdzeniem odbycia stosownego przeszkolenia na dany rodzaj jednostki broni palnej. Kopie takiego zaświadczenia można uzyskać w swoim wydziale kadr i szkolenia.

Reasumując, potrzebne dokumenty to:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń
2. Zaświadczenie od komendanta
3. Ewentualna karta strzelań (Pozwolenie kolekcjonerskie)
4. Czasem wymagane są komunikaty z zawodów
5. Patent Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
6. Licencja PZSS (Pozwolenie sportowe)
7. Dowód wpłaty do właściwego Urzędu Miasta za wydanie pozwolenia(242 PLN)
8. Dwa zdjęcia
9. Kserokopia dowodu osobistego.
10. Zaświadczenie o członkostwie z klubu sportowego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego

Wszystkie niezbędne informacje najlepiej uzyskiwać bezpośrednio w Wydziałach Postępowań Administracyjnych KWP.
Wzory wniosków o wydanie pozwolenia można z łatwością znaleźć na internecie.

Należy zaznaczyć, że przyszły strzelec jest zobligowany do posiadania szafy na broń o klasie S1, która może w każdej chwili być przedmiotem kontroli.

Po złożeniu wniosku czekamy na wizytę dzielnicowego. Następnie wydaje się decyzję, która jest podstawą do wydania promes na zakup broni. Z promesą kupujemy broń, którą jesteśmy zobowiązani zarejestrować w przeciągu 5 dniu od daty zakupu. Rejestracja może się odbyć – jak cały obieg dokumentów – drogą pocztową. Po zarejestrowaniu broni otrzymujemy swoją “czerwoną książeczkę” czyli legitymacje posiadacza broni.

I od tej chwili możemy cieszyć się pasją strzelecką i podnosić prywatnie swoje kwalifikacje

Cała droga wydaje się trudna i skomplikowana, ale kiedy już każdy zagłębi się w temat, to proces administracyjny staje się bardzo przejrzysty.

Ten krótki poradnik oczywiście nie wyczerpuje tematu – piszcie śmiało, jeśli macie jakieś pytania.

/Zohan