Krótka nauka o wykroczeniach porządkowych czyli art. 140-145 Kodeksu Wykroczeń

Krótka nauka o wykroczeniach porządkowych czyli art. 140-145 Kodeksu Wykroczeń

16 września 2017 0 By BigLuke

Dziś na warsztat bierzemy wykroczenia zwane przez nas porządkowymi, czyli między innymi te z art. 140, 141, 143, 145 Kodeksu Wykroczeń (KW), z którym prewencjusze mają najczęściej do czynienia.

Wszystkie te wykroczenia mają w sobie wzmiankę o „miejscu publicznym” czyli miejscu (bez znaczenia jest tu charakter własności miejsca, może być to nawet teren prywatny) dostępnym dla bliżej niekreślonej większej liczby osób (np. ulica, park, restauracja) nawet, jeśli wymagane jest wcześniejsze spełnienie warunku w calu dostania się do takiego miejsca (np. zakup biletu do kina, autobusu, tramwaju itp.).

Ścigane są one z urzędu i o ile nie stwierdzamy ich osobiście, to nie wymagane jest legitymowanie świadków/zgłaszających. Jednakże analizując postępowanie sądów, szczególnie w przypadku wykroczeń z art 140 i 141 KW, zachowania w nich penalizowane winny mieć jednak charakter publiczny, czyli powinny być słyszane/widziane przez co najmniej jedną osobę postronną, i taką wzmiankę powinniśmy zawrzeć w dokumentacji (bez konieczności legitymowania takich osób).

I teraz po kolei:

art. 140 KW– tj. „nieobyczajny wybryk”

To takie zachowanie, które narusza zasady współżycia społecznego i jest zdolne to wywołania negatywnej reakcji takiej jak zgorszenie, zawstydzenie, oburzenie. Jest to wykroczenie, które nie może wywołać skutku, np. w postaci zgorszenia, gdyż wtedy pochłania je art. 51 KW, i nie musi odbywać się tylko w miejscu publicznym, gdyż warunkiem jego wystąpienia jest realne możliwość dostrzeżenia go z miejsca publicznego (np. obnażanie się na balkonie). Przy karaniu i sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić właśnie te okoliczności. Przykładami wykroczeń z art. 140 KW będzie, oddawanie moczu w miejscu publicznym w sposób nieobyczajny, różne ekscesy o charakterze seksualnym (mogące nawet pozostawać w zbiegu z przestępstwami), leżenie w stanie nietrzeźwości, czy nawet picie „denaturatu”. Grzywna w granicach 50-100

art. 141 KW  używanie słów nieprzyzwoitych

To także umieszczanie takiego ogłoszenia, rysunku czy napisu (np. na koszulce), i to wszystko przestrzeni publicznej, (jeśli jest zrozumiałe to nawet w języku obcym). Ocena takiego słowa powinna zależeć od środowiska w jakim jest wypowiadane. Niektórzy sędziowie zwracają uwagę na formę mnogą tj „słów” . Grzywna w granicach 50-100

art. 143 KW – uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznej czynione ze złośliwości czy swawoli (z chęci dokuczenia czy zabawienia się czyimś kosztem).

To np. przewracanie, przemieszczenie, brudzenie ławek, automatów, zegarów, przyrządów alarmowych, instalacji oświetleniowych, urządzeń służących do utrzymania czystości oraz oznaczeń nazw ulicy,placu, miejscowości, nieruchomości. Ale uwaga jeśli dochodzi do szkody materialnej następuję już zbieg z art 124 KW lub 288 KK. Można ten przepis podobnie jak art.140 KW zastosować wobec osób odurzonych alkoholem śpiących na ławkach pod warunkiem wykazania złośliwości czy swawoli w przypadku tego artykułu. Grzywna w granicach 20-500

art. 145 KW – zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności

Czyli np. dróg, ogrodów, trawników, ulic, placów, zieleńców itp. Zaśmiecanie to wyrzucanie szeroko pojętych odpadków np. opakowań wykonanych z różnych materiałów, papierów, toreb foliowych, niedopałków, fragmentów urządzeń, produktów spożywczych, zarówno przydatnych jak i nieprzydanych do spożycia itp. Niektórzy podpinają to wykroczenie pod załatwianie potrzeb fizjologicznych, „pod chmurką” ale należy wziąć pod uwagę różnicę czy w danym przypadku dochodzi rzeczywiście do zanieczyszczania. Grzywna w granicach 50-500

Link do artykułu na PMF z komentarzami

Podstawa Prawna

1.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

2.Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

 

/BigLuke
____________

www.nocjestnasza.pl
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów