Ustawy

Ustawy, które warto mieć pod ręką

Po kliknięciu w link pojawi się okno dialogowe z możliwością pobrania dokument lub otwarcia w programie do odczytu plików .PDF .

  1. Ustawa Kodeks Karny
  2. Ustawa Kodeks Postępowania Karnego
  3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  5. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym